خانه » ویدیو » پناهندگی در یونان – ویدیو

پناهندگی در یونان – ویدیو

این مصاحبه برای هر پناهنده خیلی مهم است. زیرا بعد از در باره ی نتیجه ی درخواست پناهندگی مهاجر تصمیم گرفته خواهد شد.

این مصاحبه برای هر پناهنده خیلی مهم است. زیرا بعد از در باره ی نتیجه ی درخواست پناهندگی مهاجر تصمیم گرفته خواهد شد.
این فیلم برای شما رایگان است و شما می توانید آن را به هر کس دیگری که به این راهنمایی
نیازمند است نشان دهید. این فیلم به چهارده زبان مختلف در دسترس می باشد

رفیوکام

Check Also

فیلم کوتاه در مورد ازدواج اجباری اطفال در افغانستان

اجبار کودکان برای ازدواج در سنین خردسالی در حالی که کودک در حال کسب تجربه …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!