خانه » ویدیو » پناهندگی در یونان – ویدیو

پناهندگی در یونان – ویدیو

این مصاحبه برای هر پناهنده خیلی مهم است. زیرا بعد از در باره ی نتیجه ی درخواست پناهندگی مهاجر تصمیم گرفته خواهد شد.

این مصاحبه برای هر پناهنده خیلی مهم است. زیرا بعد از در باره ی نتیجه ی درخواست پناهندگی مهاجر تصمیم گرفته خواهد شد.
این فیلم برای شما رایگان است و شما می توانید آن را به هر کس دیگری که به این راهنمایی
نیازمند است نشان دهید. این فیلم به چهارده زبان مختلف در دسترس می باشد

رفیوکام

Check Also

جلوگیری از دیپورت پناهجویان افغانستان توسط مردم آلمان – ویدیو

پلیس آلمان قصد انتقال پناهجویان افغان رد شده را به دیپورت سنتر داشت که با …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!