خانه » اخبار » پناهندگی در آلمان برای افراد کمتر ۱۸ سال

پناهندگی در آلمان برای افراد کمتر ۱۸ سال

هر فردی که با داشتن کمتر از ۱۸ سال سن و بدون والدین و یا سرپرست قانونی به آلمان پناهنده شود به عنوان پناهنده زیر سن بدون سرپرست ثبت میشود.

امکان دارد ورود به تنهایی به آلمان، بدلیل این باشد که شما والدین تانرا در راه رسیدن به آلمان گم کرده‌اید و یا هم از کشود خود بدون انها و به تنهایی فرار کرده اید. در این وضعیت با رسیدن به آلمان روند ثبت نام و رسیدگی به پرونده پناهندگی شما کاملا با افراد بالغ فرق میکند.

به عنوان یک پناهنده زیرسن بدون سرپرست چه مواردی را باید بدانید؟

پس از ورود به آلمان در اولین اقدام اداره رفاه جوانان (Jugendam ) در همان محلی که هستید مسئول رسیدگی به أمور جابجای و زندگی شما است. بعد از ثبت در این اداره برای شما یک پرستار یا همان کمک کننده در نظز گرفته میشود که مسایل جابجای و تعین محل اقامت شما را انجام دهد. اگر در آلمان فامیل داشته باشید حق دارید درخواست کنید تا با آنها زندگی کنید، در غیر اینصورت در کمپ جوانان بدون سرپرست و یا خانه ‌های مشترک برای این جوانان و همچنان ممکن است برای زندگی با یک خانواده که سرپرستی شما را قبول کند، جابجا شوید. اداره رفاه جوانان (Jugendam ) برنامه روند پاکسازی (Clearingverfahren) را به اجرا در می آورد، که این روند در ایالات مختلف متفاوت میباشد. گام اول این روند، انجام معاینات صحی برای تعین و تشخیص سن (Altersfestsetzung) شما است.

این پروسه معمولا دو هفته طول می‌کشد و بعد از آن در یکی از ایالات ۱۶گانه آلمان جابجا میشود و اداره أمور خارجیان (Ausländerbehörde) آن ایالت به شما نامه اقامت صادر میکند.

بررسی پرونده‌های پناهندگی افراد زیر سن قانونی، تحت قوانین کاملا مختلفی ازبزرگسالان به پیش برده می شود. به همین دلیل سن دقیق شما برای مقامات آلمان بسیار مهم است. در اکثر موارد، آنها مسئله سن (Altersfestsetzung) شما را بررسی می کنند و احتمالا سنی را که خود تان تعین کنید را باور نکنند، اگر که مدارکی مانند شناسنامه، پاسپورت و یا کارت تولد تان را با خود نداشته باشید. برای تعین سن از روش های مختلفی استفاده می شود، اما هیچ‌کدام از این روش‌ها نتایج ۱۰۰ درصدی ارائه نمیکنند. اگر آنها به شما سنی تعین کردن که شما فکر می کنید درست نیست، می توانید با کمک سرپرست خود درخواست معاینه پزشکی دوباره کنید.

اگرسن شما کمتر از ۱۸ سال است، در آلمان نمی توانید در موارد قانونی تصمیم بگیرید. به این دلیل شما نیاز به یک سرپرست قانونی دارید که اداره رفاه جوانان (Jugendamt) به همکاری دادگاه خانواده باید آنرا برای شما انتخاب و تعین کنند. أنواع مختلفی از سرپرستها وجود دارند، که معمول ترین آنها سرپرست اداری (Amtsvormund) و سرپرست رضاکارانه (ehrenamtlicher Vormund) است. سرپرست اداری یک کارمند اداره رفاه جوانان است که معمولا سرپرست چندین فرد است، اما سرپرست برای افراد خاصی این وظیفه را  بصورت داوطلبانه انجام میدهد و از بابتش پولی دریافت نمیکند.

        

اگر شما به عنوان پناهنده زیر ۱۸ و تنها به آلمان آمده اید، در ابتدا حتما اقامت دولدونگ دریافت میکنید، تا اینکه اداره رفاه جوانان با همکاری سرپرست قانونی به شما درخواست پناهندگی کنند. چون خودتان به تنهایی اجازه درخواست پناهندگی را به عنوان یک تصمیم حقوقی ندارید. تا آن موقع شما سند دولدونگ میگیرد و این به معنی اینکه شما اخراج نمیشوید و پرونده شما در اداره رفاه جوانان در جریان است.

اگربه عنوان پناهنده زیر ۱۸ و تنها به آلمان آمده اید، شما اخراج نمیشوید. فقط در صورتی مکمن است به کشور تان برگردانده شوید، که والدین شما در کشور خود به فرد دیگری یا یکی از سازمان‌های حفاظت از کودکان به صورت کتبی اجازه داده باشند تا شما را بعد از اخراج تحویل گرفته و از شما مراقبت کند. در اینصورت می توانید اخراج شوید. اخراج به سایر کشورهای اتحادیه اروپا بر اساس مقررات دوبلین هم برای شما اجرا نمیشود و مخصوص بزرگسالان است.

اگر ترجیح می دهید در عوض زندگی کردن در یکی از کمپ‌های نوجوانان با یک خانواده زندگی کنید، می توانید به سرپرست یا پرستار خود بگویید. اداره رفاه جوانان به شما کمک خواهد تا یک خانواده را جستجو کنید. اگر به یک خانواده پیوستید افراد بالغ این خانواده  میتوانند به عنوان سرپرست  شما کار کنند یا هم  شما فرزند  به عنوان خوانده بپذیرند.

به عنوان والدین پرستاری آنها تنها حق مراقبت از نوجوانان را دارند و نمیتوانند مسایل حقوقی شما را انجام دهند. باز هم والدین اصلی و اداره جوانان این حق را دارند. خانواده پرستار فقط مسئول مراقبت از شما و امور روزمره شما هستند و در بدل آن از اداره جوانان پول دریافت میکنند.

اما اگرخودتان  بخواهید که به طور قانونی فرزند خوانده آن خود خانواده شوید و آن خانواده هم قبول کنند، شما رسما فرزند آنها میشوید و نام فاملی شما عوض میشود و تابعیت آلمان را دریافت میکنید. اگر والدین اصلی شما هنوز زنده هستند، آنها باید این مسئله را قانون قبول کنند، چون آنها حق حضانت و سرپرستی شما را از دست میدهند.

مدد کاران اجتماعی (Pate) افرادی هستند که به صورت داوطلبانه به اشخاصی مثل شما کمک میکنند. به عنوان مثال در انجام أمور مدرسه، درسها و یا هم در فعالیت‌های اوقات فراقت با شما بیرون میروند و در مورد موضوعات مختلف گفتگو میکنند. این می تواند برای یادگیری زبان و یافتن دوستان جدید خیلی مفید باشد. برای اطلاعات بیشتر در مورد این مدد کاران اینجا سربزند.

به عنوان یک پناهنده زیر سن قانونی، شما حق این را دارید که بصورت بعد از ورود  به آلمان شامل مدرسه شده و یا شامل دوره های آموزشی فنی‌ حرفه ای (Ausbildung) شوید.

سیستم مدراس آلمانی (deutsche Schulsystem)  بسیار پیچیده است. به همین دلیل، شما باید با پرستاران، مراقبین ویا سرپرست خود مشورت کنید و باهم تصمیم بگیرید که کدام مدرسه برای شما مناسب است.

اگر به دنبال والدین یا سایر اعضای خانواده خود هستید، می توانید برای درخواست کمک با سازمان‌های ذیل تماس بگیرید:

  • سرویس جستجوی صلیب سرخ آلمان (GRC Tracing Service) اعضای خانواده ها را در آلمان و در کل کشورها جستجو میکند        و به هم یکجا میسازد.
  • وبسایت (REFUNITE) هم بصورت آنلاین شما را در یافتن اعضای خانواده تان کمک. برای ثبت نام به این وبسایت فقط نیاز به یک شماره تلفن دارید.
  • در پلت فرم آنلاین ردیابی توسط چهره (Trace the Face)  شما می توانید جستجو اعضای خانواده تان را با یک عکس شروع کنید. شما عکس خود را اپلود میکنید و اگر خانواده تان شما شناختند، می توانند به طور مستقیم به شما تماس بگیرند.

 

پیوند اعضای خانواده (Familienzusammenführung) که در آلمان یا در یکی از کشورهای اروپایی هستند بر اساس ماده 8 مقررات دوبلین ۳ ( Artikel 8 der Dublin-III-Verordnung) انجام میشود.

پیوند اعضای خانواده که ساکن اتحادیه اروپا نیستند، طبق ماده ۳۶ قانون اقامت آلمان (§ 36 Aufenthaltsgesetz) انجام میشود.

در اصل آوردن خانواده به آلمان پروسه مشکل و طولانی دارد. اما بعد از قبولی میتوانید با همکاری سرپرت قانون تان درخواست کنید تا پروسه پیوند اعضای خانواده تان رد صورت ممکن عملی شود.

اگردرخواست پناهندگی نداده‌اید و اجازه اقامت ندارید و هنوز با اقامت دولدونگ در آلمان زندگی میکنید و در همین هنگام سن ۱۸ سال را کامل کردید،  حفاظت از اخراج را از دست میدهید و اگر قامت دریافت نکنید ویا از اداره بامف جواب رد بگیرید، ممکن است به عنوان یک فرد بالغ اخراج شوید. اداره رفاه جوانان و سرپرست قانونی دیگر مسئول پیشبرد أمور حقوقی شما نیستند. همه فعالیت‌های حقوقی  اداری و روزمره مربوط خود شما است. اگر در یک کمپ مخصوص پناهجویان زیر ۱۸ سال زندگی میکنید باید آنجا را ترک کنید و به کمپ ‌های نورمال برای زندگی بروید. در چنین شرایطی بهتر است با یک وکیل حقوقی مشورت کنید. اطلاعات بیشتر برای تماس با وکلا را در وبسایت شورای پناهندگان ( Flüchtlingsräte) یا خدمات مهاجرت جوانان ( Jugendmigrationsdienst ) پیدا کنید. البته در مواردی که اداره رفاه جوانان و سرپرست شما تشخیص دهند که با وجود کامل کردن سن ۱۸ سال هنوز به تنهایی قادر به انجام أمور حقوقی و اداری خود نیستید، سرپرست و خدمات اداره جوانان ممکن است تا سن ۲۱ سالگی اداره داشته باشد.

مهم

 اگر پناهجوی زیر سن قانونی هستید وهنوز برای شما سرپرستی پیدا نشده است، شما نمیتوانید به تنهایی از اداره بامف (BAMF) درخواست پناهندگی کنید. به همین دلیل شما سند اقامت دولدونگ دریافت میکنید. با این دولدونگ شما تا هنگامی که سن ۱۸ را کامل کنید میتوانید در آلمان زندگی کنید، و بعدا درخواست پناهندگی کنید.

Check Also

نیمه نخست ۲۰۱۸، خونین‌ترین روزها برای غیرنظامیان افغانستان

سازمان ملل متحد در گزارش روز یکشنبه خود اعلام کرد که شش ماهه نخست سال …

3 نظرات

  1. کمکم کنید می خوام به المان مهاجرت کنم

  2. چگونه میتوان از داخل ایران درخواست داد (آنلاین.غیرحضوری)؟؟؟

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!