fbpx
خانه » اخبار » مهاجرت به کانادا از طریق پناهندگی

مهاجرت به کانادا از طریق پناهندگی

همانطور که می دانید راه های مهاجرت به کانادا متعدد است. یکی از این راه ها مهاجرت به کانادا از طریق پناهندگی می باشد.

حقوق مربوط به پناهندگان در کنوانسیون  ژنو درسال ۱۹۵۱ تصویب شد وکشورهایی که به کنوانسیون  پناهندگی پیوستند می بایست

حقوق پناهندگان که در کنوانسیون ذکر شده است را رعایت کنند. کشور کانادا نیز از کشورهایی ست که به این کنوانسیون پیوسته است افراد زیادی مهاجرت به کانادا از طریق پناهندگی را انتخاب می کنند. مهاجرت به کانادا از طریق پناهندگی سخت ترین نوع مهاجرت است زیرا پناهندگان از نظرجسمانی، روانی،اقتصادی و… در کانادا از وضعیت نابسامانی بر خوردار هستند. زیرا اغلب

دولت ها به خود در کنوانسیون ژنو عمل نمی کنند. ما در این مقاله سعی بر این داریم سیستم پناهندگی در کانادا وبرنامه های دولت کانادا برای پناهندگان کانادا و  مهاجرت به کانادا از طریق پناهندگی را به تفصیل توضیح دهیم.

آیا کشور کانادا کنوانسون مربوط به پناهندگی راپذیرفته است؟

آیا از طریق پناهندگی میتوان به کانادا مهاجرت کرد؟

شرایط پذیرشاز طریق مهاجرت به کانادا از طریق پناهندگی در این کشور چگونه است؟

پناهندگی در کشورکانادا بیشتر از چه طریقی امکان پذیر میباشد؟

آیا مهاجرت از طریق پناهندگی موجب اخذ اقامت دائم کانادا میشود؟

در ابتدا اولین موضوعی که مطرح می شود این است که طبق قوانین مهاجرتی کانادا پناهنده به کسی گفته می شود که در واقع از کشور خود فرار کردند ونمیتوانند به کشور خود باز گردند زیرا ترس موجه از آزار واذیت براساس مذهب، نژاد، ملیت، عقیده سیاسی یا عضویت در یک گروه اجتماعی خاص دارند.اولین گام برای ا قدام به پناهندگی ثبت نام در کمیساریای  عالی سازمان ملل متحد است که  در واقع مسئولیت  اجرای بندهای  کنوانسیون وحمایت از پناهندگان بین الملی را دارد..

بهتر است بدانید که دولت کانادا ۲۵۰۰ نفر پناه جوی سوری را از نوامبر ۲۰۱۵ تا ۲۹ فوریه ۲۰۱۶ در این کشور پذیرفته است.واین روند در سال ۲۰۱۶ هم ادامه پیدا خواهد کرد.

مهمترین اصل برای در خواست پناهندگی این است که فرد باید یک پرونده قوی داشته باشد و بتواند نشان دهد که جان وامنیت او در کشورش در خطر است.

پناهندگی در کانادا :

در خارج از خاک کانادا: به صورتی می باشد که اشخاصی به عنوان اسپانسر یا حمایت کننده که از سوی کمیسیاریای عالی پناهندگان و شرکت ها و سازمان خصوصی که با دولت کانادا در این مورد قرارداد دارند، اشخاصی را به عنوان پناهنده به دولت کانادا معرفی می کنند، در این صورت  کلیه هزینه های زندگی شخص پناهنده تا یکسال برعهده ی آنان می باشد.

در داخل خاک کانادا: این نوع از پناهندگی در داخل خاک کانادا به دوصورت انجام می پذیرد : مورد اول به صورتی است که شخص پناهنده به محض ورود به کشور کانادا درخواست پناهندگی می دهد ، در این مورد شخص پناهنده باید دلایل اثبات ادعای خودش مبنی بر  پناهندگی را ظرف۱۵ روز به دولت کانادا ارائه دهد : و مورد دوم نیز هنگامی است که شخص پناهنده درخواست  پناهندگی خود را مستقیم در اداره مهاجرت و شهروندی کانادا CIC میدهد در این شکل شخص باید ضمن حضور فیزیکی در اداره مهاجرت کانادا دلائل اثبات ادعایش  را با طرح  دادخواست به اداره مذکور ارائه دارد.

اداره مهاجرت  کانادا پس از بررسی در خواست پناهندگان وحتی حکم به رد تقاضا، پناهندگان میتوانند اعتراض خود را علام کنند و  حتی پناهندگان این حق رو دارند که در زمان بررسی اعتراضشان در خاک کشور کانادا بمانند.

البته یک قاعده استثناء وجود د ارد که اگر کانادا کشور متبوع شخص پناهنده را امن بداند پس از اینکه در خواست پناهندگیشان رد شد اجازه ماندن در خاک کانادا را ندارند..  شایان ذکر است که درخواست پناهندگی چنین پناهندگانی در کمتر از ۲ ماه بررسی و تصمیم گرفته می شود.

در مورد دوم یعنی پناهندگی داخل خاک کانادا در زمان بررسی درخواست پناهندگی هیچ کدام از پناهندگان اجازه کارد در این مدت را نخواهند داشت. البته اگر ۶ماه گذشته باشد وهیچ تصمیم برای کار فرد متقاضی گرفته نشده باشد شخص متقاضی می تواند در خواست مجوز کار کند. شخص متقاضی  پس از گرفتن مجوز کار تنها در صورت ی که  توانایی  لازم  برای تامین هزینه های زندگی خود تا ۶ ماه دیگر  نیز می تواند از دولت کانادا کمک هزینه مالی دریافت کند.

سیستم دولت کانادا در مورد پناهندگان  دارای دو بخش است:

 • برنامه های اقامتی در برنامه حقوق بشر دوستانه برای پناهندگانی که در خارج از کانادا هستند.
 • برنامه پناهندگی درکشور کانادا جهت حمایت از پناهندگانی است که داخل خاک کانادا می باشند.

اسکان  پناهندگان در برنامه حقوق  بشر دوستانه برای اشخاصی که در خارج از کانادا هستند:

پناهندگانی که برای سکونت درکانادا انتخاب شده اند، اغلب منزل های خود را به دلایل سخت و غیر قابل باوری رها کرده اند و اکثرا مجبور به زندگی در اردوگاه های نامناسب پناهندگان برای چندین سال بوده اند.

کانادا به عنوان یکی از اعضاء جامعه ی بین المللی برای حل کردن  مشکلات پناهندگان به کمیسیاریای عالی پناهندگان، همراه با حامیان پناهندگان بخش خصوصی جهت شناسایی  واسکان پناهندگان مجدد همکاری می کند.

طبق قوانین مهاجرتی کانادا، تمام اسکان های  مجدد باید به دقت بررسی شود تا اطمینان حاصل شود هیچ یک از پناهندگان  مسائلی مربوط به امنیت، جرم و جنایت و یا سلامت ندارند.

حامیان  خصوصی در سراسر کشور کانادا وجود دارند که برای استقرار پناهندگان به دولت کانادا کمک می کنند؛ برخی از آنان به طور سازمان یافته برای انجام اسکان پناهندگان، جهت حمایت از پناهندگان خارج از کشور  نیز به طور مداوم  با دولت کانادا قراردادهای اسپانسری امضا می کنند.

برنامه پناهندگی در کشورکانادا جهت حمایت از پناهندگانی است که داخل خاک کانادا هستند:

بیش از ۱۳۵۰۰ نفر در سال ۲۰۱۴ به کانادا درخواست پناهدگی نمودند. اما همه اشخاص واجد شرایط پناهندگی در کانادا نیستند . برای مثال افرادی که  جرایم جدی جنایی و افرادی که تقاضای پناهندگی آنان توسط  دولت کانادا رد شده باشد، واجد شرایط برای درخواست پناهندگی نمی باشند.

برنامه حمایتی  دولت کانادا پناهندگان:

به طور کلی  به کلیه پناهندگان در ۶ هفته اول، پس از ورود به کانادا خدماتی داده می شود:

ارائه خدمات پذیرش

۲- دادن اقامتگاه ویا خوابگاه موقت به پناهندگان

کمک برای پیدا کردن محل سکونت دائمی جهت گیری خدمات به درک بهتر از زندگی در کانادا و تصمیم گیری درست مرتبط کردن برنامه های دیگر  استانی  وفدرال به منظور خدمات حل و فصل. و همچنین خدمات دیگری همچون آموزش زبان انگلیسی و فرانسه، خدمات پشتیبانی مانند مراقبت از کودکان پناهندگان ،کمک هایی در زمینه  حمل و نقل،جزء برنامه هایی است که دولت کانادا برای همه ی پناهندگان مهیا کرده است.

به همراه  سنت های انسان دوستانه دولت کانادا برنامه ای تنظیم کرده است که  این برنامه (GAR) نام دارد، و همچنین خدمات فوری و اساسی و حتی خدمات پشتیبانی درآمد تحت عنوان برنامه(RAP) یعنی کمک به اسکان پناهندگان ارائه می شود.

این کمک هزینه  درآمد  به پناهنداگان به طور معمول تا یک سال  است و یا تا زمانی که شخص پناهنده خود کفا شود پرداخت میشود.این برنامه کمک هزینه  درآمد پناندگان RAP برای پناهندگانی می باشد که درای شرایط خاصی باشند یعنی افرادی که نمی توانند هزینه ای برای تامین نیازهای اولیه خود پرداخت کنند.  موضوعات حمایت درآمد ماهانه شامل سرپناه، غذا و مبالغی است که براساس نرخ غالب استانی یا اراضی عمومی به منظور کمک های جمعی در استان ها به وجود می آید.

در نهایت با توجه به مطالب گفته شده می توان گفت که برای مهاجرت به کانادا از طریق پناهندگی شخص متقاضی باید دلائل ومدارک خود را به دولت کند نشان دهد. فرد متقاضی پناهندگی پس از در خواست پناهندگی به حال خود رها نمی شود وتوسط دولت کانادا ساپورت مالی وعاطفی می شود. از شرایط پذیرش پناهندگی دلائل کافی مبنی بر نداشتن امنیت جانی، مالی، اجتماعی و… است. البته با توجه به اینکه اکثر کشور های امضاء کننده کنوانسیون پناهندگی هیچ یک به تعهدات خود پایبند نبودند توصیه می شود به مشاورین حاذق بین امللی در حوزه مهاجرت مراجعه فرمایید تابتوانید از طرق قانونی وارد کشور ها شوید .

Check Also

یک پناهجوی ایزیدی سهواً از آلمان به روسیه اخراج شده است

اداره مهاجرت آلمان یک پناهجوی ایزیدی را که درخواست پناهندگی‌اش رد شده بود، اشتباهاً به …

25 نظرات

 1. سلامالیک: اگر واقعٲ میخواهید کمک کنید پس لطفٲ همراهی شما را ضرورت دارم

 2. میخواهم به کانادا مهاجرت کنم دلیل قانع کننده هم دارم و اسناد هم

 3. من یک عسکر بودم در شهر قندهار و روزی که بندی ها فرار کردن و من هم از آنجا فراری شدم و آمدم به آلمان و در اینجا هم انتر وی دادم و جواب رد گرفتم من اسناد هم دارم و 5 ماه میشود که برادرم را هم از دست دادم و این یک چند خط است که من بیان کردم اگر خواسته باشید که از من انتر وی بگیرید من کامل انتر وی میدهم

 4. می خواهم به کانادا مهاجرت کنم مدارک محکم هم دارم لطفاً برای من سریع جواب بدید

 5. سلام من یک مهاجر فراری از تروریست هستم با خانواده ام در ترکیه شهر قونیه اقامت داریم می خواهم به کانادا مهاجرت کنم خیلی مدارک محکمی هم دارم من اینجا در ترکیه کار میکنم پدرم هم کار میکند نمی توانیم خرج مخارج را درست کنیم در خانه که یک اتاق دارد زندگی میکنیم و خرج اینجا خیلی سنگینه

  • برای مهاجرت به کانادا بهترین راه اقدام از UNHCR است.
   بهتر است از طریق سازمان ملل درخواست دهید.

 6. سلام
  میخواهم در کشور کانادا مهاجرت شوم لطف نموده همکاری نماید

 7. باسلام
  همسرم دریکی از کالج های کانادا پذیرش شده وهم اکنون در ترکیه هستیم وانگشت نگاری همسرم انجام شده ومنتظر جواب ویزا هستیم
  خودم نیز برگه های اپگشت نگاری را گرفته ومنتظر ویزا همسرم هستم تا انگشت نگاری کنم با فرزند سه ساله ام
  چون مدت اقامت در ترکیه 90روز بدون ویزا می باشد در صورت صادر نشدن ویزا دراین زمان می توانیم به کانادا سفر کنیم وتقاضای پناهپدگی بدهیم وتا زمان صدور ویزا منتظر بمانیم
  ممنون از راهنماییتان

 8. من میخواهم که در کانادا پناهنده شوم

 9. سلام
  من ازافغانستان به کشورایران مهاجرت کردم به دلایل جنگ ناامنی و….به این کشورپناه آوردم ولی اونجوری که من تصورمیکردم نبودودراین راه قاچاقی بین افغانستان وایران ازخانواده ام جداشدم یعنی هم دیگرمون راگم کردیم وتاالان که خبری ازآن هاندارم وقتی به ایران آمده بودم شرایط سخت بودوبرای شکم پرکردنم بایدکارمیکردم ودرس هم میخواندم تادیپلم دررشته ی ریاضی فیزیک درس خواندم چون پولی برای تحصیلم نداشتم ترک تحصیل کردم واگردرعین فشارکارپای راستم نمی شکست یادرنمی رفت ودست چپم هم ازکتف دردنمیکردحالانمیدونم که دررفته یاشکسته یاموورداشته چون پولی نداشتم هیچ اقدامی نکردم برای درمانش وازمسئولین دراین زمینه خواهشمندم که کارم رابرای رسیدن به کاناداوادامه تحصیل ودرمان درآن کشورانجام دهدومتشکرم سن من ۱۷ساله هست.

 10. سلام
  لطفارسیدگی کنیدخیلی ممنون

 11. سلام اسم من علی افضلی است من در کشور آلمان مهاجر استم مدت یک سال میشود رد گرفتم من فامیلی خودرا در سال 2016 در افغانستان یک انفجار از دست دادم من هیچ کسی را در افغانستان ندارم من میخواهم به کانادا مهاجرت کنم

 12. سلام من مقیم تهران باقرشهر هستم در اینجا قتلی توسط اتباع افغانی رخ داده که بخاطره اون همه افغان هارو میزنن.
  من دختری25 ساله هستم خطر تهدید تجاوز هر روز برایم فرستاده میشه خواهش میکنم کمکمان کنید. 09190437734

 13. سلام میخواهم به کیس من بازرسی عاجل صورت گیرت نمیتوانم تمام مشخصات کیسم را بیان نمایم اما از اولین کیس است که داخل کشورم زندگی کرده نمیتوانم باثبواوکی و اسناد خیلی ممنون میشم

  • سوالتان را از طریق مسیج به فیسبوک صدای مهاجر ارسال نمایید.
   پاسخ را دریافت خواهید کرد

 14. سلام علی هستم 37سالمه داری زن و دو فرزند میخواستم برای تغییر دین و کار به کانادا پناهنده بشم لطفا راهنماییم کنید

 15. خدیجه حسینی

  سلام چرا جواب مسج من نیامد من واقعا به این پناهندگی احتیاج دارم از دست ازارهای ایران خسته شدم

 16. خدیجه حسینی

  سلام چرا جواب مسج من نیامد من واقعا به این پناهندگی احتیاج دارم از دست ازارهای ایران خسته شدم شمارا به خدا کمکم کنید

 17. سلام من یه مخترع هستم ایا در کشورهای اروپایی یا کانادا مخترع بودن تاثیر مثبتی برای قبولی من دارد
  2-کشور پرتغال به دنبال پناهجوست ولی کسی به انجا نمیرود علت چیست

 18. سلام لیسانس عمران هستم متاهل با سه فرزند میخواهم پناهندگی کانادا بگیرم کیس خوب هم دارم اگه واقا میتونید کمک کنید ممنون ۳۴سالمه

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!