خانه » اخبار » مكالمه تلفوني سرباز با همسرش لحظات پیش از تیرباران شدن ازسوی طالبان

مكالمه تلفوني سرباز با همسرش لحظات پیش از تیرباران شدن ازسوی طالبان

سه هزار افغاني در نزدِ سيف اللهِ دوكاندار است باز بگير!

سرباز كه از سوي طالبان در خان آباد كندز تير باران ميشود ، در سه دقيقه با خانمش مختصر صحبت ميكنه و با گريه ميگويد لحظات بعد تير بار ميشود.
اين سرباز كه ميبيند طالبان وارد پوسته هايشان شده و چيزي هم به شليك كردن ندارد جز تفنگِ بي گلوله.
فورأ به خانمش كه در رستاق تخار است تماس گرفته ، به وي تأكيد ميكند كه سه هزار افغاني در نزدِ سيف الله است را بگيرد و به اطفالش لباس زمستاني بخرد…
به خانمش ميگويد: دو هزار افغاني را به هر دو طفلم لباس زمستاني بخر و يك هزارش را خودت بگير و هميشه از تصميم پدرم اطاعت كن و بدون اجازه پدرم خانه مارا ترك نكن و أطفالم را درست نگهداري كن…
او ميگويد دو شاجورِ كلاشينكوف و يك شاجور تفنگچه در بين لباس هايش موجود است كه اورا در پوليس رستاق تسليم كند كه مربوط به دولت است….
او بخانمش ميگويد طالبان طرف من ميايد عزيزم خدا حافظ همه همقطارانم را بخون يكسان كردند… خدا حافظ خداحافظ به مادرم سلام و روي دخترم ببوس … تليفونش قطع نميشود؛ اما صداي شوهرش قطع ميشود و در جاي صدا و ناله شوهر در گوش زنِ كم بخت ، صداي شليك و وحشت ميرسد… سرانجام، سرباز وطن بخون و خاك يكسان ميشود و زن سياه بخت ضعف و راهي شفاخانه…

این روایت واقعی است و از زبان همسر سرباز نقل شده است .

Check Also

نیمه نخست ۲۰۱۸، خونین‌ترین روزها برای غیرنظامیان افغانستان

سازمان ملل متحد در گزارش روز یکشنبه خود اعلام کرد که شش ماهه نخست سال …

One comment

  1. لعنت خدا به طالبان
    لعنت خدا به کسانی که از طالبان حمایت میکنن
    حروم زاده های بیناموس بیشرف مزدوران ایران و پاکستان خدا لعنتتون کنه
    fuck taleban

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!